Konsten att imporovisera

Konsten att imporovisera

Man får aldrig glömma den kreativa ådran hos musikern. Det är denna som får oss att skilja oss från mängden utan att bli stöpt i en form. Att kunna improvisera är både roligt och spontant och kan få musiken att bli både levande och intressant att lyssna på. Improvisation förutsätter dock ett gott gehör för att fungera. Man måste helt enkelt kunna höra vad som passar in och inte. Till sin hjälp har man olika skalsystem som man som musiker gör helt rätt i att lära sig att använda. Som rockmusiker är exempelvis den pentatoniska skalan (“pentaskala”) en bra början när man ska lära sig att improvisera. För att komma igång kan du göra såhär:

  1. Leta fram en låt och identifiera vilken tonart den spelas i.
  2. Om låten spelas i ex. D-moll, spela då pentaskalan i D från början till slut, fram och tillbaka.
  3. När du börjar bli bekant med skalan, välj en annan låt i en annan tonart (ex. A) och gör om övningen.
  4. Börja nu experimentera med skalan och dess toner. Spela snabbt och långsamt och i olika mönster. Använd din kreativitet och upptäck de möjligheter tonerna har att erbjuda!