Musik när man tränar

Musik när man tränar

Många tycker om att lyssna på musik när de tränar, och det är inte bara för att det blir lite roligare: musik har faktiskt bevisats förbättra vår prestation när vi tränar. Det är framförallt löpning som undersökningarna har gällt, men det är sannolikt att samma positiva effekter kan fås även inom andra typer av träning.

En studie kommer från Brunel University i London. Resultatet visade att löparna kunde förbättra sin prestation med så mycket som 15 procent om de lyssnade på musik under löprundan. Testpersonerna i studien (30 personer) fick springa på ett löpband och lyssna på musik som ABBA, Madonna och Red Hot Chili Peppers. När de tränade med denna musik i öronen sprang de både snabbare och längre än de gjorde utan musik, och trots detta sade de efteråt att träningen kändes mindre ansträngande. En annan studie gällde cyklister, och visade att de som cyklade i takt till musiken minskade sin syreförbrukning med 7 procent (och därmed även förbättrade sin prestationsförmåga). Det är med andra ord rytmen i musiken som är avgörande.

Vilken musik ska man då lyssna på för att förbättra sin träning? Enkelt sagt så springer, går eller cyklar man snabbare om man lyssnar på snabbare musik, det vill säga låtar med högt BPM-värde. Ett annat alternativ är att välja låtar med ett lågt BPM-värde, och springa i dubbel takt, så att man tar två steg för varje taktslag istället för ett steg per taktslag. Ett mer eller mindre genomsnittligt tempo är 180 steg i minuten, vilket skulle innebära att man behöver låtar med 180 eller 90 BPM (som ju står för ”beats per minute”).

Musik är dock inte bara till hjälp när man tränar, utan kan också vara till hjälp när man utför andra fysiska aktiviteter, till exempel att städa eller lyfta flyttlådor. Dels fungerar musiken som en distraktion från sysslor som många anser som tråkiga, dels ger musiken en rytm som man kan följa i sina rörelser. Om man tycker att det är tråkigt att flytta även med musik har man dock även alternativet att anlita en flyttfirma som gör jobbet åt en. Du hittar enkelt en flyttfirma nära dig på Flyttfirma.nu.